לתרומות

 

 
 

 

 

 

העברה בנקאית:
בנק: UBANK, מס' הבנק: 26, סניף 288 ירושלים
מס' חשבון: 419192 שם החשבון: עמותת מצמיחים

משלוח צ'ק:
אנא רשמו את הצ'ק לפקודת עמותת מצמיחים,
ושלחו ל: עמותת מצמיחים, לילינבלום 22/8 תל אביב, מיקוד 6513216

התרומות מאושרות לקבלת החזר מס ע"פ תקנה 46