מרכז מצמיחים בתקשורת

תווכנית כנס כנרת ה-3 בהשתתפות יוני צ'ונה, מנכ"ל מרכז מצמיחים