סדנאות ותכניות מנהיגות

נבחרת תלמידים מצמיחים

מודל תלמידים מצמיחים הינו מודל חדשני שפותח במרכז מצמיחים (לשעבר SOS אלימות) לאחר עבודת שטח של עשור עם מעל ל-20,000 תלמידים. המודל פותח לשם שיפור האקלים והפחתת אלימות וכחלק מחזון לקדם תלמידים מצמיחים וכיתות מצמיחות. בבסיס המודל עומדת התפיסה שכל ילד יכול למצוא את מקומו כתלמיד מצמיח באחת מהסיטואציות של החיים החברתיים בביה"ס – בכיתה, במגרש, במסיבה, בהפסקה, בטיול או במפגשים החברתיים לאחר הלימודים. זאת בין אם הוא מופנם או מוחצן, בעל מעמד חברתי מרכזי או צדדי.

נבחרת המצמיחים נועדה לחזק את הכוחות החיוביים בקרב התלמידים, להקנות להם כלים ולחזק את כוח ההשפעה שלהם באמצעות שיפור הלגיטימיות החברתית לפעולותיהם.

הנבחרת נועדה לשמש תחליף למודל "מועצת התלמידים" השכיח. מתוך ניסיון ראוי לתרגל את התהליך הדמוקרטי, מועתקים גם ההיבטים השליליים של התהליך: השמת דגש על מראה חיצוני של המועמד/ת, ססגוניות הקמפיין, הצגת חסרונות אמיתיים או מדומים של המתחרים ובחירה על בסיס הבטחות אשר לעיתים אין להן כיסוי. כמו כן, במסגרת תהליך בחירת מועצת התלמידים כיום נבחרים גם ילדים המשתמשים בתוקפנות חברתית ככלי לשיפור ושימור מעמד (פאריס ופימלי,  2006).

היתרונות שבמודל החלופי של נבחרת מצמיחים:

 1. נבחרים ללא הצגת מועמדות: המועמדים אינם מפעילים שכנוע או לחץ לבחור בהם. כמו כן, הבחירה אינה נעשית מתוך קבוצת מצומצמת בעלת ביטחון עצמי אלא מתוך כלל החברים בכיתה.

 2. המועמדים לא נבחרים על סמך הבטחות אלא בשל הכישרון ומעשיהם עד כה.

 3. אין ביניהם "משפרי מעמד באמצעות תוקפנות".

 4. המודל שומר על היתרונות במצב הקיים: עומד לצד מועצת התלמידים שתפקידה לייצג ולקבל החלטות; הנבחרת אינה ממונה אלא נבחרת ע"י תלמידי הכיתה ומתוכם, ומכך היא שואבת את הלגיטימיות לפעולותיה.

תיאור התהליך וההיערכות הבית ספרית:

 1. מפגש מקדים של המנחה עם המחנכים: במהלך המפגש המחנכים מקבלים הדרכה על העברת מערך בחירת "תלמידים מצמיחים" בכיתות.

 2. שיעור מחנך בכיתה: במסגרת העברת המערך נבחרים מכל כיתה נציגים (בנים ובנות) לנבחרת מצמיחים שכבתית.

 3. מפגשי סדנאות אחת לשבועיים: בשכבות גדולות מומלץ לקיים שתי קבוצות.

 4. הכשרה לסגל המורים: בית הספר ימנה אחראי פרויקט שישתתף לפחות בשליש מהמפגשים. בסיום הפרויקט ינחה הממונה שני מפגשים בעצמו. בנוסף, כל מחנכת תצפה במפגש אחד לפחות.

 5. מפגש הורים-מצמיחים: ניתן לערוך מפגש סיום חגיגי בהשתתפות ההורים.

נושאי המפגשים:

 1. מושג המצמיחים: למה נבחרתי, איתור חוזקות, התמודדות עם לחץ חברתי – הידיעה שאני יודע, זיהוי וטיפוח מצמיחים בסיטואציות השונות: מי חשבתי שיבחר לנבחרת.

 2. הצלחות וכישלונות: העיקר העשייה, למידת עמיתים מהצלחות וכישלונות, כוח הנבחרת – ברית מצמיחים.

 3. גיבוש כוח: בניית אמון, שת"פ עם ילדים אחרים.

 4. פופולאריות ותוקפנות בכיתה: זיהוי מבנים חברתיים ותמריצים חברתיים בכיתה,
  "מקובלים" מצמיחים ושאינם מצמיחים.

 5. יעדים אישיים לכיתה ולשכבה.

ממליצים:

אסתי, רכזת שכבה בחט"ב אפק, קרית ביאליק:  
054-7907848   ester_mo@bialik.ort.org.il

 עלויות:

700 ש"ח- מפגש הכנה לסגל המחנכים אשר מכיתותיהם מגיעים הנבחרים.
600 ש"ח עבור כל מפגש קבוצתי – 3 שעות (22-15 משתתפים).
800 ש"ח למפגש של 2 קבוצות – ב-2 חלקים רצופים סה"כ 6 שעות (משעה 8:00 עד 13:30).

למידע על הסדנאות המלאות לתלמידים

נגישות