סדנאות במסגרת חינוך בלתי פורמלי

פעילות בשיטת מצמיחים למסגרות בחינוך בלתי פורמאלי

מרכז מצמיחים, הינו מלכ”ר שהוקם לפני 15 שנה לשם פיתוח ויישום אסטרטגיות וכלים מקצועיים וחדשניים להתמודדות הקבוצה והפרט עם תוקפנות. המרכז פועל להקניית והטמעת מיומנויות חברתיות-רגשיות, שיאפשרו לילדים  להתמודד כיחידים וכקבוצה עם דינמיקות שליליות ולקדם אקלים חיובי בקבוצות בהן הם חברים. במקביל, חותר המרכז להכשרתם של אנשי חינוך ולהשגת שינויי מדיניות.

מרכז מצמיחים  פיתח שיטה ייחודית המבוססת על מודל ”האקדמיה ללימודי אלימות” הפועל בגרמניה, וכן על שיטת AVP בארה”ב. פעילות המרכז מתבססת על משאבים מישראל ומחו”ל ועל שותפויות עם ארגונים בחברה האזרחית, באקדמיה וגופים נוספים. את הידע המעשי שצבר המרכז מתוך שנים של התנסות, מתעל המרכז לאקדמיה ולרשתות חינוך אותן הוא מכשיר בכלים שפיתח ואשר הוכחו כיעילים.

עבודה במסגרות בלתי פורמאליות: 

המרקם החברתי של מסגרות חינוך בלתי פורמאליות הינו ייחודי על שלל יתרונותיו ומורכבויותיו . יחד עם ההזדמנות הטבעית שיש בפעילות חברתית מוסדרת המתקיימת בשעות האחר הצהריים ביישוב, אנו מגלים לעיתים שדווקא היכן שהילדים מכירים זה את זה מגיל מאוד צעיר, ישנם לא פעם ביטויים של גרימת כאב, נידוי, ניכור השפלות ועוד.

גרימת סבל בין ילדים בתוך כותלי בית הספר מתרחשת גם בהפסקות ויכולה להימשך גם לאחר שעות הלימודים. המדריכים במסגרות בלתי פורמליות נדרשים לא פעם להתמודד עם פגיעות שנובעות מיחסים במסגרות הפורמליות. ייחודיותו של המרחב הבלתי פורמאלי לפיכך, הוא בעצם הפגיעה של תופעות מסוג זה בקהילה כולה.

המרקם הקהילתי העדין המאפיין מסגרות בלתי פורמליות מזמן מצבים בהם קונפליקטים בין ילדים ביישוב מחלחלים ומשפיעים גם על ההורים ולעיתים יוצרים מתחים בתוך קבוצת המבוגרים. בישובים כאלה, מצמיחים בונים התערבות שנוגעת בשלושת נקודות היחסים במשולש: ילדים-הורים-צוות הדרכה,  זאת מתוך התפיסה שבכדי להניע שינוי יש להציע מענה כלל-מערכתי.    

פעילות מצמיחים יכולה להיות התערבות נקודתית, או תהליך מתמשך של מספר סדנאות בשילוב עם פעילות לצוות ההדרכה ולהורים. הסדנאות לילדים נמשכות עד 3 שעות ומשלבות משחקים ושיח רגשי המעודדים הצפה של נושאים כגון מעמד חברתי, חרם, השפעת הקבוצה על תחושת הסבל והכאב של היחיד ועידוד התנהגות פרו חברתית .

העבודה עם צוותי ההדרכה יכולה להיות סביב הסדנאות של הילדים וגם כהדרכה נפרדת , ללמוד שיטות חדשות לפניה לילדים ולפיתוח שיח רגשי כדי לצמצם כאב וסבל במסגרת הקבוצה.

הסדנאות וההרצאות להורים נמשכות שעה וחצי ועוסקות בדרכים בהם הורים יכולים לעודד את ילדיהם לשתף מחייהם

החברתיים ולכוון אותם להתנהגות מצמיחה בקבוצה.

עלות:

סדנה 3 שעות לילדים 800 ש”ח  

סדנה שעה וחצי להורים 1100 ש”ח

סדנה משותפת להורים וילדים (כשעתיים) 1100 ש”ח

office@soscenter.org.il  להזמנת סדנאות ופרטים נוספים :03-6820646

 

נגישות