כנס כנרת ה-4

תכנית כנס כנרת ה-4, בהשתתפות יוני צ'ונה, מנכ"ל מרכז מצמיחים

בקרוב – כנס לאוטמן….

נגישות