כנס כנרת ה-3

תכנית כנס כנרת ה-3, בהשתתפות יוני צ'ונה, מנכ"ל מרכז מצמיחים.