כיצד רותמים את הילדים להתנהגות פרו חברתית בכיתה

 2

כיצד רותמים את הילדים להתנהגות פרו חברתית בכיתה –

מפופולריות ותוקפנות למודל של תלמידים מצמיחים- איך מייצרים תמריצים אטרקטיביים של שיפור מעמד לתלמידים באמצעות “מודל תלמידים מצמיחים”.

המודל עוזר לנו כמורים וכאנשי צוות לעודד ולטפח התנהגות פרו-חברתית של נתינה, אומץ וסולידריות, תוך מאבק כוחות מתמיד בקרב תלמידים על מעמד חברתי.

מחקרי שטח פורצי דרך מהשנים האחרונות מתארים את השימוש הנרחב של תלמידים בתוקפנות ככלי יעיל לשמירה או העלאה של מעמדם החברתי. מרבית התוקפנות וההצקות בכיתה אינה מהווה ביטוי לחוסר התאקלמות או מצוקה בבית, כפי שמקובל לחשוב, אלא מגיעה דווקא מתלמידים מוכשרים רגשית וחברתית, בעלי מעמד חברתי גבוה, העושים שימוש בסוגים שונים של אלימות על מנת לשמר או לשפר את מעמדם החברתי.

כמענה לצרכים אלה, העולים גם בסדנאות שלנו, פיתח מרכז מצמיחים בשנים האחרונות את המודל החדשני “תלמידים מצמיחים”. המודל מבקש להחליף את התמריצים הקיימים (מודל הפופולריות-תוקפנות) ובמקומם לייצר תמריצים אטרקטיביים של שיפור מעמד לתלמידים. בכך מאפשר המודל לעודד, ללמד ולטפח התנהגות פרו-חברתית בעקיפין וללא הטפה.

מודל תלמידים מצמיחים הינו מודל חדשני לשיפור האקלים החברתי והפחתת אלימות וניכור בכיתות.

תלמיד מצמיח זהו ילד המאפשר לחבריו לחוש שקט פנימי ותחושות טובות לגבי עצמם. ילד המסייע לילדים אחרים להרגיש שייכים לקבוצה, שעוזר להם לשגשג מבחינה רגשית וחברתית. בבסיס המודל עומדת התפיסה שכל ילד יכול למצוא את מקומו כתלמיד מצמיח בחיים החברתיים בביה”ס – בכיתה, במגרש, במסיבה, בהפסקה או במפגשים חברתיים. זאת בין אם הוא מופנם או מוחצן, בעל מעמד חברתי מרכזי או צדדי.

השימוש במודל מחזק את הכוחות החיוביים בקרב התלמידים, מקנה להם כלים ומחזק את כוח ההשפעה שלהם באמצעות שיפור הלגיטימיות החברתית לפעולותיהם.

בבתי הספר, ניסיוננו מראה כי הפעלת המודל בכיתות מעלה את הפופולאריות של תלמידים התורמים לרווחתם הנפשית של אחרים כאשר התלמידים הם אלה שמצביעים על דמויות מקרב קבוצת השווים, המשמשות עבורם מודל ללמידה.

בשנים האחרונות זכו סדנאות המרכז ברוח המודל לתגובות נלהבות מצד מחנכות ויועצות חינוכיות.

ההרצאה מבוססת על הספר החדש של מרכז מצמיחים העתיד לצאת לאור בקרוב: “ילדים מצמיחים, מורים מצמיחים, כיתות מצמיחות”.

נגישות